Ikhathalogu

Ukuhlolwa kwegazi

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600007 HIV-Ab NMPA 96T
600006 HCV-IgG NMPA 96T
600008 TP-Ab NMPA 96T
Impilo yabasetyhini

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600134 I-HCMV-IgM NMPA 50T/100T
600129 I-HCMV-IgG NMPA 50T/100T
600135 I-TOX-IgM NMPA 50T/100T
600130 I-TOX-IgG NMPA 50T/100T
600136 RV-IgM NMPA 50T/100T
600131 RV-IgG NMPA 50T/100T
600137 HSV I-IgM NMPA 50T/100T
600132 HSV I-IgG NMPA 50T/100T
600138 HSV II-IgM NMPA 50T/100T
600133 HSV II-IgG NMPA 50T/100T

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600002 I-HCMV-IgM NMPA 48T/96T
600010 I-HCMV-IgG NMPA 48T/96T
600003 I-TOX-IgM NMPA 48T/96T
600011 I-TOX-IgG NMPA 48T/96T
600001 RV-IgM NMPA 48T/96T
600009 RV-IgG NMPA 48T/96T
600005 HSV I-IgM NMPA 48T/96T
600013 HSV I-IgG NMPA 48T/96T
600004 HSV II-IgM NMPA 48T/96T
600012 HSV II-IgG NMPA 48T/96T
600185 HCMV-IgG AVI NMPA 48T/96T
600186 TOX-IgG AVI NMPA 48T/96T
600184 RV-IgG AVI NMPA 48T/96T
600192 HSV I-IgG AVI NMPA 48T/96T
600187 HSV II-IgG AVI NMPA 48T/96T
600188 HPVB19-IgM NMPA 48T/96T
600189 HPVB19-IgG NMPA 48T/96T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600110 I-TOCH-IgM NMPA 20T
601018 ITOCH-5 IZINTO NMPA 20T
601016 CMV-IgG NMPA 20T
601014 I-TOX-IgG NMPA 20T
601015 RV-IgG NMPA 20T
601017 HSV II-IgG NMPA 20T
600127 HSV I-IgM NMPA 20T
600103 HPVB19-IgM NMPA 20T
Isifo sokuphefumla

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600161 I-AIV-IgM NMPA 50T/100T
600162 I-BIV-IgM NMPA 50T/100T
600163 I-HPIV-IgM NMPA 50T/100T
600164 I-HRSV-IgM NMPA 50T/100T
600165 ADV-IgM NMPA 50T/100T
600166 I-CVB-IgM NMPA 50T/100T
600167 I-ECHO-IgM NMPA 50T/100T
600168 MP-IgM NMPA 50T/100T
600169 I-CP-IgM NMPA 50T/100T

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
- SARS-COV-2 Iyonke Ab CE 96T
- I-SARS-CoV-2 ye-Antibody engathathi hlangothi CE 96T
600075 I-AIV-IgM NMPA 48T/96T
600076 I-BIV-IgM NMPA 48T/96T
600074 I-HPIV-IgM NMPA 48T/96T
600073 I-HPIV-IgG NMPA 48T/96T
600050 I-HRSV-IgM NMPA 48T/96T
600049 I-HRSV-IgG NMPA 48T/96T
600051 I-HRSV-IgA NMPA 48T/96T
600053 ADV-IgM NMPA 48T/96T
600052 ADV-IgG NMPA 48T/96T
600054 ADV-IgA NMPA 48T/96T
600085 ADV3-IgM NMPA 48T/96T
600084 ADV3-IgG NMPA 48T/96T
600083 ADV3-IgA NMPA 48T/96T
600086 ADV7-IgM NMPA 48T/96T
600087 ADV7-IgG NMPA 48T/96T
600088 ADV7-IgA NMPA 48T/96T
600043 I-CVB-IgM NMPA 48T/96T
600045 CVB-IgG NMPA 48T/96T
600069 I-ECHO-IgM NMPA 48T/96T
600070 I-ECHO-IgG NMPA 48T/96T
600068 MP-IgM NMPA 48T/96T
600080 MP-IgG NMPA 48T/96T
600067 I-CP-IgM NMPA 48T/96T
600081 I-CP-IgG NMPA 48T/96T
600079 MuV-IgM NMPA 48T/96T
600082 MuV-IgG NMPA 48T/96T
600071 VZV-IgM NMPA 48T/96T
600072 VZV-IgG NMPA 48T/96T
600018 I-MV-IgM NMPA 48T/96T
600019 MV-IgG NMPA 48T/96T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600144 I-COVID-19 Ag (Ingcali) CE 10T/20T/40T
600485 I-COVID-19 Ag (Impumlo emfutshane) CE 1T/5T/7T/10T/20T
- Umkhuhlane A/B Ag CE 20T/40T
- I-COVID-19&Flu Ag CE 20T/40T
- I-COVID-19&Flu&RSV Ag CE 20T/40T
- I-COVID-19 IgM/IgG CE 20T/40T
- I-SARS-CoV-2 ye-Antibody engathathi hlangothi CE 20T/40T
600126 I-HPIV-IgM CE / NMPA 20T
600105 I-RSV-IgM CE / NMPA 20T
600125 ADV-IgM CE / NMPA 20T
600098 I-CVB-IgM CE / NMPA 20T
600101 I-ECHO-IgM CE / NMPA 20T
600112 MP-IgM CE / NMPA 20T
600109 MP-IgG CE / NMPA 20T
600096 Cpn-IgM NMPA 20T
600106 Cpn-IgG NMPA 20T
600107 SP-Ag CE / NMPA 20T
Isifo sephepha

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600038 I-TB-IgG NMPA 48T/96T
600518 I-TB-IGRA CE / NMPA 48T/96T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600111 I-TB-IgG CE / NMPA 20T
EB

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600157 EB-VCA-IgM NMPA 50T/100T
600156 EB-VCA-IgG NMPA 50T/100T
600154 EB-EA-IgG NMPA 50T/100T
600159 EB-NA1-IgG NMPA 50T/100T
600158 EB-VCA-IgA NMPA 50T/100T
600155 EB-EA-IgA NMPA 50T/100T
600160 EB-NA1-IgA NMPA 50T/100T

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600042 EB-VCA-IgM CE / NMPA 48T/96T
600041 EB-VCA-IgG CE / NMPA 48T/96T
600040 EB-EA-IgG NMPA 48T/96T
600044 EB-NA1-IgG NMPA 48T/96T
600014 EB-VCA-IgA CE / NMPA 48T/96T
600078 EB-EA-IgA CE / NMPA 48T/96T
600077 EB-NA1-IgA NMPA 48T/96T
600183 EB-VCA-IgG AVI NMPA 48T/96T
IHepatitis

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600170 I-HAV-IgM NMPA 50T/100T
600171 I-PreS1-Ag NMPA 50T/100T
600172 I-HBV-LP NMPA 50T/100T
600174 HDV-IgM NMPA 50T/100T
600173 HDV-IgG NMPA 50T/100T
600175 HDV-Ag NMPA 50T/100T
600177 I-HEV-IgM NMPA 50T/100T
600176 I-HEV-IgG NMPA 50T/100T
600178 HGV-IgG NMPA 50T/100T

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600039 I-HAV-IgM NMPA 48T/96T
600047 I-HAV-IgG NMPA 48T/96T
600025 HBsAb NMPA 48T
600027 HBeAg NMPA 48T
600026 HBeAb NMPA 48T
600028 HBcAb NMPA 48T
600017 I-PreS1-Ag NMPA 48T/96T
600016 I-PreS2-Ag NMPA 48T/96T
600046 I-HBV-LP NMPA 96T
600006 HCV-IgG NMPA 96T
600023 HDV-IgM NMPA 48T/96T
600022 HDV-IgG NMPA 48T/96T
600024 HDV-Ag NMPA 48T/96T
600020 I-HEV-IgM CE / NMPA 48T/96T
600021 I-HEV-IgG NMPA 48T/96T
600048 HGV-IgG NMPA 48T/96T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600100 I-HAV-IgM CE / NMPA 20T
600114 I-HEV-IgM CE / NMPA 20T
600115 I-HEV-IgG CE / NMPA 20T
Izifo zeGastrointestinal

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600029 EV71-IgM CE / NMPA 48T/96T
600030 EV71-IgG CE / NMPA 48T/96T
600055 I-CA16-IgM NMPA 48T/96T
600043 I-CVB-IgM NMPA 48T/96T
600045 CVB-IgG NMPA 48T/96T
600069 I-ECHO-IgM NMPA 48T/96T
600070 I-ECHO-IgG NMPA 48T/96T
600015 HP-IgG NMPA 48T/96T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
601012 EV71-IgM CE / NMPA 20T
600097 I-CA16-IgM NMPA 20T
600098 I-CVB-IgM NMPA 20T
600101 I-ECHO-IgM NMPA 20T
600113 HP-IgG CE / NMPA 20T
- HP-Ag CE 20T
- FOB CE 20T
600116 Rota NMPA 20T
600108 SPA-Ag CE / NMPA 20T
600370 PGI/PGII NMPA 20T
600371 IGAS NMPA 20T
IHormone yezesondo

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM0301A FSH NMPA 100T
CM0302A LH NMPA 100T
CM0306A E2 NMPA 100T
CM0305A T NMPA 100T
CM0304A P NMPA 100T
CM0303A I-PRL NMPA 100T
CM0307A β-hCG NMPA 100T
CM0308A F-hCGβ NMPA 100T
CM0309A uE3 NMPA 100T
IHormone yedlala lengqula

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM0201A TSH NMPA 100T
CM0203A T4 NMPA 100T
CM0205A FT4 NMPA 100T
CM0202A T3 NMPA 100T
CM0204A FT3 NMPA 100T
CM0206A TPOAb NMPA 100T
CM0207A TGAb NMPA 100T
Iimpawu zeTumor

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM0101A AFP NMPA 100T
CM0102A CEA NMPA 100T
CM0103A PSA NMPA 100T
CM0104A F-PSA NMPA 100T
CM0105A CA125 NMPA 100T
CM0107A CA15-3 NMPA 100T
CM0106A CA19-9 NMPA 100T
CM0108A FER NMPA 100T
CM0115A CA50 NMPA 100T
CM0110A CA72-4 NMPA 100T
CM0114A CA242 NMPA 100T
CM0109A I-CYFRA21-1 NMPA 100T
CM0113A HE4 NMPA 100T
CM0111A NSE NMPA 100T
CM0112A SCC NMPA 100T
CM0116A PGI NMPA 100T
CM0117A PGII NMPA 100T
Uxinzelelo lwegazi

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM0601A I-ALD NMPA 100T
CM0602A ACTH NMPA 100T
CM0603A Cortisol NMPA 100T
CM0604A Renin NMPA 100T
CM0605A A II NMPA 100T
Izifo zentliziyo

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM0701A CK-MB NMPA 100T
CM0702A cTnl NMPA 100T
CM0703A Myo NMPA 100T
CM0704A NT-proBNP NMPA 100T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600119 H-FABP NMPA 20T
600123 cTnl NMPA 20T
600360 hs-cTnl NMPA 20T
600124 CK-MB/ cTnl/ Myo NMPA 20T
600118 NT-proBNP NMPA 20T
600120 D-Dimer NMPA 20T
I-Hepatic Fibrosis

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM0501A HA NMPA 100T
CM0502A LN NMPA 100T
CM0503A PIIINP NMPA 100T
CM0504A CIV NMPA 100T
Amajoni omzimba

Iimvavanyo ze-CLIA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
CM2001A I-Anti-nRNP / Sm IgG NMPA 100T
CM2002A I-Anti-Sm IgG NMPA 100T
CM2003A I-Anti-SS-A IgG NMPA 100T
CM2004A I-Anti-SS-B IgG NMPA 100T
CM2005A I-Anti-Scl-70 IgG NMPA 100T
I-CM2006A I-Anti-PM-Scl IgG NMPA 100T
I-CM2007A Anti-Jo-1 IgG NMPA 100T
CM2008A I-Anti-Centromeres IgG NMPA 100T
I-CM2009A I-Anti-dsDNA IgG NMPA 100T
CM2010A Anti-Nucleosomes IgG NMPA 100T
I-CM2011A I-Anti-Histones IgG NMPA 100T
I-CM2012A I-Anti-Rib-P IgG NMPA 100T
CM2301A I-Anti-Cardiolipin IgM NMPA 100T
CM2302A I-Anti-Cardiolipin IgG NMPA 100T
I-CM2306A I-Anti-Cardiolipin IgA NMPA 100T
CM2303A I-Anti-Cardiolipin NMPA 100T
CM2304A I-Anti-β2-GP1 IgM NMPA 100T
I-CM2307A I-Anti-β2-GP1 IgG NMPA 100T
I-CM2308A I-Anti-β2-GP1 IgA NMPA 100T
CM2305A I-Anti-β2-GP1 NMPA 100T
CM2504A IA-2A NMPA 100T
I-CM2201A I-Anti-M2-3E IgG NMPA 100T
I-CM2202A I-Anti-LKM-1 IgG NMPA 100T
I-CM2203A I-Anti-SLA / LP IgG NMPA 100T
I-CM2204A I-Anti-PCNA IgG NMPA 100T
I-CM2208A I-Anti-Ro-52 IgG NMPA 100T
I-CM2205A I-Anti-Sp100 IgG NMPA 100T
I-CM2207A I-Anti-LC-1 IgG NMPA 100T
I-CM2101A I-Anti-MPO IgG NMPA 100T
I-CM2102A I-Anti-PR3 IgG NMPA 100T
I-CM2103A I-Anti-GBM IgG NMPA 100T
CM2402A I-Anti-RF NMPA 100T
CM2401A I-Anti-CCP NMPA 100T

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600057 I-CCP NMPA 48T/96T
600060 ss-DNA NMPA 48T/96T
600061 ds-DNA NMPA 48T/96T
600059 β2-GPI NMPA 48T/96T
600037 I-GAD NMPA 48T/96T
600036 INS NMPA 48T/96T
600056 MNA CA NMPA 48T/96T
600062 IA-2A NMPA 48T/96T
600031 AS NMPA 48T/96T
600033 AO NMPA 48T/96T
600032 EM NMPA 48T/96T
600034 ACA NMPA 48T/96T
600035 HCG NMPA 48T/96T
600063 TA NMPA 48T/96T
600064 ZP NMPA 48T/96T
Ukudumba

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600117 PCT NMPA 20T
600122 CRP NMPA 20T
600365 hs-CRP+CRP NMPA 20T
600366 I-IL-6/PCT NMPA 20T
600367 SAA/CRP NMPA 20T
Umsebenzi wezintso

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600121 MAU NMPA 20T
600363 mALB NMPA 20T
Ukuveliswa kwakhona

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600368 AMH NMPA 20T
600369 I-INHB NMPA 20T
Ubhubhane wesifo esophayo

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600065 HV-IgM NMPA 48T/96T
600066 HV-IgG NMPA 48T/96T

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600099 HV-IgM/IgG NMPA 20T
Izifo zefungal ezihlaselayo

Uvavanyo lwe-ELISA

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
600090 Eno-IgG NMPA 48T/96T
600089 Atr-IgG NMPA 48T/96T
Abanye

Uvavanyo olukhawulezileyo

Inombolo yekhathalogu. Imveliso Isiqinisekiso Inkcazo
601011 CT-Ag NMPA 20T
601012 HRV-IgG NMPA 20T
- Dengue NS1 Rapid Test Kit CE 20T
- Malaria Pf/Pan Rapid Test Kit CE 20T
600373 HbA1c NMPA 20T
600372 25-OH-D NMPA 20T